ONBEVANGENHEID

Je kunt er niet voor kiezen

om iets niet te weten

als je het al weet.

En zo wordt het wonder

elke dag wat kleiner,

en de blinddoek van vertrouwen

zakt steeds een stukje lager.

Hoe zorgen we dat elk nieuw falen

niet een nieuwe draad wordt

in het web

waarin wij ons vastwentelen.

Niet door net te doen alsof er geen falen is.

Dat maakt het web onzichtbaar

maar niet minder kleverig en strak.

Hoe maken we voor onszelf

weer nieuwe ogen?

Hoe koppelen we de ervaringen los,

als een treinstel dat achter blijft op het perron?

{

NIET INSTAPPEN!

Hoe trainen we nieuwsgierigheid

nu we zoveel weten?

Hoe leggen we nieuwe rails?

Hoe maken we het land nog niet ontgonnen?

Hoe kan ik zeggen dat we nieuwe wegen moeten zoeken

zonder dat dit klinkt als een cliché?

Onbevangenheid, ons geboortecadeau

is een ambacht nu.

Je mag opklimmen

van gezel naar leering.

Als je leert dat je nooit iets meester kunt zijn

dan pas ben je meester.

Please follow and like us: